Oliwia - 2009-01-21 21:34:02

Henryk Sienkiewicz
    Pisarz ten żył i tworzył w drugiej połowie XIXwieku.
Jego utwory ukazywały się też pod pseudonimem
literackim Litwos.Pisarz bardzo dużo podróżował
zbierając materiały do późniejszych prac.Już za życia był
lubianym i cenionym przez społeczaństwo polskie twórcą.
Na jubileusz 25-lecia pracy pisarskiej, w dowód uznania
otrzymał od swych rodaków majątek i dworek w Oblęgorku
(woj.kieleckie).
     Największym osiągnieciem pisarza było otrzymanie
w 1905 roku Nagrody Nobla za powieść ''Quo vadis" ,
w której przedstawił obraz życia chrześcijan w starożytnym
Rzymie, za panowania Nerona.
     Kolejne pokolenia Polaków najbardziej cenia sobie
Trylogie H.Sienkiewicza:  "Ogniem i mieczem, Potop,
Pan Wołodyjowski - powieści historyczne, w których autor
sławi bohaterstwo i patriotyzm dawnych polskich rycerzy.

www.bleach-forum.pun.pl wegry rodzaj wladzy www.chavala.pun.pl wyspy saffron fire red www.ifp.pun.pl